Scopul Asociatiei Municipale Sportul pentru Toti Bucuresti il reprezinta coordonarea, organizarea si dezvoltarea „sportului pentru toti” in Municipiul Bucuresti, avand la baza reglementarile si strategiile elaborate de Federatia Romana Sportul pentru Toti (cultivarea sportului pentru sanatate, educatie si recreere ca parte integranta a modului de viata sanatos, rezultatul final fiind starea de bine individuala si sociala a populatiei din Bucuresti)

Obiective

  • organizarea de activitati specifice SPORTULUI  PENTRU TOTI si sprijinirea oricarei initiative in acest sens;
  • desfasurarea unor campanii de informare si promovare a conceptului SPORTUL PENTRU TOTI– prin intermediul mijloacelor mass-media;
  • dezvoltarea de strategii pentru a asigura participarea libera a oricarei persoane, fara discriminare, la activitatile fizice sportive pentru sanatate, educatie si recreere;
  • elaborarea si aplicarea de programe proprii urmarind mentinerea si valorificarea traditiilor locale si tinand cont de nevoile populatiei;
  • crearea unui climat favorabil participarii tineretului in societate, la viata cultural- sportiva;
  • dezvoltarea si diversificarea ofertei educationale nonformale pentru tineret.

Consiliul director

Presedinte – Iavin Natalia

 

Vicepresedinte – Ganciu Mihaela

 

Secretar – Pahontu Gabriela

 

Membri de Onoare

  • Mirela Pelin
  • Fannouch Elena Anda
  • Friedmann-Bleier Desideriu Francisc
  • Sereny Oana