Avantaje membrii A.M.S.P.T  Bucuresti :

 • sa beneficieze de conditii pentru practicarea activitatilor cultural-sportive pentru sanatate, educatie si recreere
 • sa participe la actiunile organizate la nivel local si national
 • sa aiba acces la informatie, documentatie si consultanta in domeniu.
 • acces la baza de voluntari
 • consiliere in dezvoltarea strategiilor sportive si infintarea asociatilor sportive
 • acces la newsletter-ul intern
 • schimb de experienta si bune practice la nivel local, national, international
 • sprijinire formare profesionala in domeniu
 • aprecieri in cadrul adunarilor generale
 • acordarea de diplome de onoare
 • premieri , constand din echipament si materiale sportive
 • delegari la activitati interne si internationale
 • acordarea de premii si gratificatii in limita fondurilor disponibile
 • alte forme de recompense acordate de Consiliul director

Obligatii membrii A.M.S.P.T  Bucuresti:

 • sa respecte statutul si regulamentul de organizare si functionare al asociatiei
 • sa respecte normativele Agentiei Nationale pentru Sport si reglementarile elaborate de Federatia Romana Sportul pentru Toti
 • sa achite in termen si cuantumul fixat pentru cotizatie si alte tipuri de taxe
 • sa onoreze orice conventie intervenita intre el si asociatie
 • sa sustina permanent moral si material activitatea asociatiei
 • sa promoveze conceptul SPORTUL PENTRU TOTI
 • sa urmareasca atragerea de noi membrii si noi surse de venituri
 • sa participe activ la actiunile asociatiei

Membrii asociatiei in caz de abateri de la statut si regulament pot fi sanctionati prin:

 1. atentionare in fata Adunarii Generale
 2. sanctionarea cu „mustrare”
 3. demiterea din functile detinute in cadrul organismelor asociatiei
 4. suspendare temporara din activitate pe diferite perioade
 5. excludere in urma deciziei Consiliului director pentru incalcarea dispozitilor statutare, desfasurarea unei campanii anticoncept „sportul pentru toti”, neonorarea angajamentelor liber consimtite, lipsa de interes fata de scopul si obiectivele asociatiei.

Procedura de afiliere

A.M.S.P.T  Bucuresti este deschisa accesului oricarei persoane fizice si juridice, care indeplineste in conformitate cu Ordonanta Guvernului 26/2000 scopurile si obiectivele asociatiei, prin aderare pe calea unei cereri de afiliere, exercitand drepturile si asumandu-si obligatile ce vor fi stabilite de catre Consiliul Director prin regulamente interne de functionare a asociatiei.

Cererea de afiliere se trimite prin mail, la adresa : amsptbucuresti@gmail.com

ACTE NECESARE AFILIERE: CLICK AICI 

ANEXA CALENDAR ACTIVITATI: CLICK AICI

TAXE SI COTIZATII